Zásady ochrany osobních údajů

Nabytí platnosti: 26.4.2018

Vítejte na PacoGames.com (dále jako "PacoGames"). PacoGames umožňuje uživatelům přístup k tisícům her a služeb s nimi souvisejícími (dále jako "služba").

 • Tato sekce webu vysvětluje, jakým způsobem PacoGames a s ním spolupracující společnosti shromažďují, používají, sdílí a ochraňují uživatelské informace vztahující se k užívání služby.
 • PacoGames shromažďuje a používá data v souladu s platnými zákony na území USA, EU, případně nadřazených územních rozhodnutí.
 • Tyto zásady se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby používající službu

PacoGames měří, sleduje a zaznamenává obecné chování uživatelů na webu i ve hrách za účelem detekce chyb a vylepšení svých produktů.

1. Shromažďování údajů

Pacogames shromažďuje na základě oprávnění následující typy údajů.

1.1 Shromažďované údaje v rámci oprávněného zájmu

1.1.1 Analytické nástroje
 • K měření chování používáme analytické nástroje třetích stran. Tyto nástroje shromažďují informace odeslané ze zařízení nebo naší služby, včetně navštívených webových stránek, doplňků a dalších informací, které nám službu pomáhají zlepšovat. Tyto analytické údaje shromažďujeme a využíváme společně s analytickými údaji od dalších uživatelů, takže se nedají rozumně využít k identifikaci konkrétního uživatele.
1.1.2 Prohlížečová uložiště
 • Ke zkvalitnění uživatelského zážitku PacoGames využívá prohlížečová uložiště ve formě cookie a místních uložišť. Příkladem ukládaných dat může být seznam naposledy spuštěných her v daném prohlížeči nebo nahrané skóre v hraných hrách. Tato data jsou uložena pouze na straně klienta a neslouží k identifikaci konkrétního uživatele.
 • Pacogames může požádat inzerenty nebo jiné partnery, aby na vašem zařízení doručovali reklamu nebo poskytli určité služby, které mohou používat soubory cookie nebo podobné technologie umístěné námi nebo třetí stranou.

1.2. Shromažďované údaje na základě souhlasu uživatele

Svým souhlasem uživatel souhlasí s rozšířením povolení shromažďování a zpracování dat o následující dodatky. Doba platnosti souhlasu je 3 roky v případě že uživatel neodebere svůj souhlas dříve. Souhlas zaniká taktéž smazáním uživatelského účtu.

1.2.1 Analytické nástroje
 • Svým souhlasem uživatel rozšiřuje sběr údajů zmíněných v bodě 1.1.1 o nástroje pokročilého měření svého chování za účelem personalizovaného doporučování obsahu PacoGames. Toto doporučování obsahu může probíhat skrze web i reklamní sítě.
1.2.2 Údaje poskytnuté uživatelem

Registrací, editací uživatelského účtu a používáním služby PacoGames uživatel poskytuje nebo může poskytnout následující údaje:

 • Přihlašovací identifikátory. To může být emailová adresa a heslo nebo veškerá data poskytnutá třetí stranou, prostřednictvím které k přihlášení došlo (Faceboog, Google+, VK, GameArter).
 • Skutečné a uživatelské jméno. Zemi pobytu a preferovaný jazyk.
 • Uživatelský obsah ve formě profilového obrázku, komentářů, reportů a vytvořeného herního obsahu
 • Věk uživatele z důvodu ověřitelnsoti plnění podmínek General Data Protection Regulation (GDPR) a California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)
 • Komunikace mezi uživatelem a Pacogames.
 • Zařízení používaná uživatelem a IP adresy posledního přístupu. Tato data umožňují lepší zabezpečení uživatelských účtů před neoprávněnými přihlášeními.
 • Preferovaný obsah uživatelem na základě jeho chování a aktivity na webu a ve hrách.
1.2.3 Identifikátory zařízení
 • Identifikátory zařízení mohou Pacogames nebo partnerům z řad třetích stran poskytovat informace o tom, jakým způsobem procházíte internet nebo používáte službu. Stejně tak mohou Pacogames nebo jiným stranám pomoci s reportováním nebo poskytováním přizpůsobeného obsahu a reklam. Pokud je použití nebo dostupnost identifikátorů zařízení zhoršená nebo vypnutá, nemusí některé funkce služby správně fungovat.

1.3. Shromažďované údaje při komunikaci mezi uživatelem a Awagonem.

 • Komunikace provedená skrze kontaktní formulář, formulář pro report chyb, email dostupný na webu, telefon, běžnou poštu nebo jiné offline podporované způsoby komunikace je uchovávána pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení. (maximálně 3 týdny, pokud zákon nestanoví jinak). Použitím formuláře pro nahlášení chyby uživatel automaticky posílá podpis prohlížeče a systému počítače. Tyto údaje nám pomáhají rychleji a přesněji identifikovat souvislosti s problémem, jež uživatel reportuje.

2. Využívání údajů

Kromě některých konkrétních způsobů využívání údajů, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, Pacogames může získané údaje používat k následujícím účelům:

 • možnost přihlášení. Zapamatování přihlášení pro jednodušší přístup k opakovanému používání služby
 • diagnostika nebo opravení technických potíží
 • poskytování, zlepšování, testování a monitorování efektivity služby
 • vývoji a testování nových produktů a funkcí
 • monitorování metrik, jako je například celkový počet návštěvníků, návštěvnost a demografické vzorce

3. Sdílení údajů

Bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů, kdy je v těchto zásadách uvedeno jinak) vaše údaje nepronajmeme ani neprodáme jiným společnostem mimo Awagon Entertainment s.r.o., (provozovatel a vlastník Pacogames) (nebo mimo skupinu společností, kterých je Pacogames součástí).

S kým můžeme sdílet vaše údaje:

 • Údaje a informace ze souborů cookie, protokolů a dalších identifikátorů Pacogames může sdílet s organizacemi z řad třetích stran, které Pacogames pomáhají službu Pacogames poskytovat. Dané třetí strany získají přístup k vašim údajům v míře nezbytně nutné k tomu, aby vám mohli svoji službu poskytovat v uvnitř Pacogames při zachování přiměřených podmínek důvěrnosti.
 • Určité informace (například data souborů cookie) může Pacogames sdílet s reklamními partnery z řad třetích stran. Cílem těchto údajů je umožnit reklamním sítím třetích stran (mimo jiné) poskytovat cílené reklamy, o nichž se domníváme, že pro vás budou nejzajímavější.
 • Pacogames může odebrat určité části dat, které by vás mohly identifikovat, a anonymní data sdílet s jinými subjekty. Vaše údaje můžeme také sloučit s jinými údaji, a to tak, aby již nebyly spojovány s vámi, a tyto souhrnné informace dále sdílet.

4. Ukládání a správa údajů

 • Citlivé údaje poskytnuté službě Pacogames jsou uloženy v šifrované podobě.
 • Abychom údaje shromážděné prostřednictvím služby uchovali v bezpečí, činíme opatření přiměřená příslušnému obchodnímu účelu, a před tím, než vám udělíme přístup k vašemu účtu, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší identity (jako je třeba vyžádání si jedinečného hesla)
 • Společnost Awagon Entertainment s.r.o. může shromážděné informace převádět z jedné země do druhé a z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí po celém světě. Pokud se nacházíte v Evropské unii nebo dalších oblastech, kde se zákony o shromažďování a používání údajů mohou od zákonů Spojených států lišit, upozorňujeme, že údaje (včetně osobních údajů) můžeme převést do země nebo jurisdikce s jinými zákony na ochranu údajů, než jaké platí ve vaší jurisdikci.

Doba uchovávání uživatelského obsahu:

 • Poté, co svůj účet smažete nebo odeberete rozšířená práva pro zpracování osobních údajů, může společnost Awagon uchovávat uživatelský obsah pro komerčně přiměřenou dobu pro účely zálohování, archivace nebo auditování.

5.OCHRANA SOUKROMÍ NEZLETILÝCH

 • Společnost Awagon vědomě neshromažďuje ani nevyžaduje žádné informace od kohokoli ve věku 13 let a méně bez povolení zákonného zástupce, ani takovýmto osobám vědomě neumožňuje registraci do služby. Jestliže zjistíme, že jsme bez souhlasu rodičů shromáždili osobní údaje nezletilé osoby mladší 13 let, takovéto údaje co nejrychleji odstraníme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít údaje od nezletilé osoby mladší 13 let, kontaktujte nás.

6. JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

 • Nejsme odpovědní za postupy, které používají jiné webové stránky nebo služby propojené s naší službou (včetně informací nebo obsahu v nich obsaženém). Pamatujte, že když použijete odkaz na přechod z naší služby na jinou webovou stránku nebo službu, na tyto webové stránky nebo služby třetích stran se naše Zásady ochrany osobních údajů nevztahují.
 • Naše webové stránky a služby Vám umožní sdílet informace se sociálními sítěmi, případně si skrze sociální sítě vytvořit nebo připojit k účtu u Nás. Tyto sociální sítě nám mohou poskytovat uživatelské údaje nezbytné pro identifikaci uživatele, a další údaje automaticky poskytované sociální sítí. Úpravu dat ke sdílení můžete provést v nastavení soukromí profilu dané sociální sítě.

7. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost Awagon může tyto Zásady ochrany osobních údajů příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pravidelně se sem tedy vracejte, abyste si zásady znovu prošli. Jak bude za příslušných okolností vhodné, můžeme pro vás zajistit i další způsoby oznámení úprav nebo aktualizací. Pokud budete Pacogames nebo službu dále používat i po úpravách těchto Zásad ochrany osobních údajů, vyjadřujete tím s těmito úpravami souhlas.

Kontakt

Na dotazy ohledně bezpečnosti na PacoGames se můžete dotázat na následující adrese

Awagon Entertainment s.r.o.
Luka 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Last Edited on 2017-03-28