Cut The Rope 2

55 946 spuštění

57%

Om Nom mít hlad... Om Nom chtít... bonbóny. Jíst! Jíst! Zdá se, že jediný zpùsob, jak zastavit našeho jedlíka od celodenního naøíkání o nedostatku jídla, bude zajistit mu tyhle dobroty až do jeho úst. Odøízni postupnì všechna lana tak, že sladkost skonèí v jeho ústech. Najednou mùžeš vidìt úsmìv v jeho tváøi. Byl jen trochu hladový... Hodný Om Nom. Bav se.

Věkový limit: PACO3

Zveřejněno dne Aug 29, 2015

Kategorizace

Ukázat více